Atuul major geografic pe care îl deține orașul Seinireprezintă așezarea sa în județul Maramureș, la  intersecția arterelor regionale de comunicație terestră în apropierea de cele două aeroporturi internaționale, Baia Mare și Satu Mare și apropierea de cele două puncte de trecere a frontierei către Ungaria și Ucraina. Accesul în oraș se face pe E 58 dinspre Baia Mare (27 km), respectiv Satu Mare (34 km) și DJ 109l dinspre Orașu Nou (11 km). Începând cu anul 2022, se va putea intra și dinspre comuna Pomi, pe podul peste Someș. Un alt mijloc de transport este cel feroviar, orașul este tranzitat de Magistrala 400 SNCFR, orașul având stație CFR. Suprafața totală a UAT Seini este de 5.891ha.

Seini se află la o altitudine de 140 m. în Câmpia Someșului, pe malul drept al râului Someș, pe linia de contact cu prelungirile munților Gutâi.Clima Seiniului este una temperatcontinentală, cu nuanțe mediteraneene datorită lanțului muntos vulcanic din nord, situat în calea vânturilor reci de origine polară, ce creează un climat de adăpost.Se percepe unregim termic mai călduros, cu ierni blânde și veri călduroase, o temperatură medie anuală de 9.6°C, cu mediile lunare variind între -2.5°C în luna ianuarie, (cea mai friguroasă lună), și 19.7°C în iulie (cea mai călduroasă lună). Temperaturile medii pot varia chiar și cu până la 10°C în aceeași lună în funcție de treapta de relief. În ultimii ani, verile au devenit mai călduroase

Prima atestare documentară a cetății Seini este din 1334. Seiniul este menționat printre cetățile existente în secolele X-XIII sub numele de „CastrumZynir” sau sub denumirile: Szinerváralja, Váralya (în maghiară), Seinen, Leuchtenburg (în germană),apoi Seini.Cuprindea Țara Oașului, Lunca Someșului până la Bușagși Lipău.În anul 1605 a fost devastat de armata generalului Basta. În 1677 este ocupat de armata lui Wesselenyi, ajutat de trupe poloneze, franceze și tătare. În anul 1717 a suferit de pe urma năvălirii tătarilor, fiind incendiat și devastat. În anul 1848, peste o sută de clădiri, printre care și biserica romano-catolică au fost incendiate prin neglijență, într-un atelier de fierărie.

Seiniul devine în anul 1344  târg (opidum) care va supraviețui până la distrugerea Cetății în 1563.În 1882, Seiniul era centrul unei regiuni însemnate, fiind considerat, unul din cele mai avansate târguri. A fost reședință de plasă având  pretură, tribunal rural, percepție, carte funciară, notariat public, departament de finanțe și de jandarmi. Avea trei bănci, poștă telegraf precum și două cazinouri.Din anul 1989 devine oraș. Orașului Seini îi aparțin satele Săbișa și Viile Apei.

Număr de locuitori:9697.

Orașul Seini se dezvoltă ca o localitate agro-industrială. Cariera de andezite de la Seini este localizată la 2 km NE de localitate, în versantul SE al Dealului Soarelui. Granitul și andezitul sunt folosite ca materiale de construcții. Ca ramuri industriale sunt preponderente cele ale industriei ușoare. Din activitatea de producție se remarcă următoarele: încălțăminte, textile, confecții metalice, uși și ferestre cu geamuri termopan, prelucrare lemn, prelucrare piatră, panificație, alcool, oțet alimentar, preparate carne și produse tradiționale, lapte și produse lactate, conserve, legume-fructe, producție de ouă, pomicultură, viticultură, legumicultură.La nivelul localității este bine dezvoltat comerțul cu produse agro-industriale.

Infrastructura de transport ce deservește orașul Seini este formată din: rețeaua de căi ferate și rețeaua de căi rutiere. Zona de acțiune urbană Seini este tranzitată de Magistrala 400 a SNCFR, pe ruta Brașov – Deda – Dej – Baia Mare – Satu Mare.

SÁRVÁR, UNGARIA

KALUSH, UCRAINA

NYÍRMEGGYES, UNGARIA